Özgür Zaman Kontrol Sistemleri

Personel Devam Kontrol Sistemleri

Özgür Zaman PDKS ile

Personel Devam Kontrol Sistemi / PDKS Nedir?

Personel Devam Kontrol Sistemleri ya da personel takip sistemi olarak da bilinen PDKS  kurumlarda bütün çalışanları etkileyen temel bir İK sürecidir. Bordro hazırlanması için gereken kritik verileri parmak izi okuyucu ya da yüz tanıma sistemleri aracılığı ile hazırlar ve ilgili programlara aktarır.

Personelin işe giriş çıkış saatleri, mesaileri ve izinleri gibi devamlılığıyla ilgili bilgiler PDKS ile sağlıklı bir şekilde tutulur. Böylece ay sonunda puantaj ve buna bağlı maaş hesapları kolaylıkla yapılır. Ayrıca takip cihazı teknolojisi sayesinde ihtiyaç duyulduğunda kısa sürede geri dönük verilere hemen ulaşılabildiği için puantaj takibi rahatlıkla ve pratik bir şekilde yapılabilir.

PDKS sistemi; çalışanların çalışma saatlerinin, geç varışların, erken çıkışların, molalarda harcanan zamanın ve devamsızlığın takip edilmesini sağlar. Personel takip sistemi genellikle çalışanlara çalışılmayan süre için ödeme yapmaktan kaynaklanan fazla ödemeleri azaltarak işçilik maliyetlerini kontrol etmeye yardımcı olur. Transkripsiyon, yorumlama hatalarını ve kasıtlı hataları ortadan kaldırır. Ayrıca personel devam kontrol sistemleri sayesinde hatalı bilgi girişlerine engel olunarak yasal risk en aza indirilir.

Personel devam kontrol sistemleri yazılım ve donanım olmak üzere iki kısımdan oluşur. PDKS programı  olarak da bilinen yazılım kısmı, işletmelerin çalışma yapısına entegre edilen, muhasebe programlarıyla uyumlu elektronik ortamda personele ait verilerin raporlandığı programdır. Donanım kısmı ise PDKS programı  ile bağlantılı çalışan parmak izi okuyucu, yüz tanıma ve kart okuyucu gibi PDKS cihazlarıdır. Günlük dilde bu cihazlara kısaca “takip cihazı” a denmektedir.

Puantaj, bir işletmede çalışanların saat ya da gün bazında çalışma sürelerinin kayıt altında tutulması ve raporlanmasıdır.

PDKS Yazılımı, parametrelerin tanımlanmasıyla oluşturulan günlük çalışma şablonları yardımıyla, personelin giriş-çıkış hareketlerini değerlendirerek, günlük puantajları kişiler bazında hesaplar.

Ay sonunda oluşturulan aylık puantajlarda; kişilerin aylık puantaj toplamları bulunur ve bunlar bordro hazırlanması amacıyla kullanılır. Bu anlamda personel takip sistemi IK süreçleri ile entegre biçimde kullanılır. Personel takip programı bu sayede insan kaynakları departmanında işleyişin otomatikleşmesine destek olur.

PDKS Yazılımında maaş hesaplama özelliği mevcuttur. PDKS terminallerinden elde edilen giriş-çıkış verileri ile puantaj raporları hazırlanır ve personellerin maaşları hesaplanır. Hesaplanan maaş bir bordro programınınkinden farklıdır ve bordro parametreleri yoktur. Bu sebeple, hesaplanan maaş “net maaş” olarak da adlandırılır.

PDKS Yazılımı, yaygın kullanılan bordro ve muhasebe programları ile uyumlu çalışır. Maaş hesaplamak için ihtiyaç duyulan puantaj verileri personel takip programı tarafından bordro programlara otomatik olarak aktarılır. Saat ve gün verilerini parasal birime (yani maaşa) dönüştüren süreç bordro programında tamamlanır.

 • İster personel takip sistemi ister geçiş kontrol sistemleri olarak adlandırılırsın PDKS’nin (personel devam kontrol sistemleri) şirketlere sağladığı belli başlı faydalar ve matematiğe dökülebilecek avantajlar vardır. 21yy.’ın en teknolojik donanımlarının kullanıldığı parmak izi, yüz tanıma ve kartlı geçiş sistemlerinin farkı kısa sürede IK departmanları tarafından hissedilirken, işletmelere de orta ve uzun vadede farklı katkılar sunmaktadır. Personel devam kontrol sistemleri,

  • Bordrosüreçlerini otomatikleştirir
  • Bordro, İnsan Kaynakları ve Muhasebe programları ile kolay entegrasyon kurulur
  • Puantaj cetveli hazırlık, imza ve işlenmesi süreçlerinde oluşan zaman kaybına engel
  • Personel takip sistemi aracılığı ile çalışılan saatlerin ve ödenen ücretlerin takibi sağlanır
  • Günlük personel listesinigörebilmeyi, mesaiye geç gelen personelin ise raporlanmasını sağlar
  • PDKS sistemi devlet düzenlemelerine tam uyum sağlar
  • Personel giriş ve çıkışlarının hızlı ve doğruyapılmasına yardımcı olur. Geçiş kontrol sistemleri sayesinde gizlilik ve güvenliğin kritik önem taşıdığı noktalara izinsiz girişler denetlenir
  • PDKS programı yalnızca bilgisayar üzerinden değil, telefon veya tablet üzerinden de personel takibi yapabilmenizi imkan verir.

Özgür Zaman PDKS Yazılımları

PDKS Yazılımı, çalışanların iş için harcadıkları zamanı takip ve optimize etmek, ödenen ücret ve maaşların kayıtlarını tutmak için tasarlanmış bir iş uygulamasıdır. Yazılım, terminallerden aktarılan giriş-çıkış verilerini kullanarak dijital puantaj kartlarını hazırlar. Puantaj raporları bordro programlarına aktarılabileceği gibi, PDKS programı üzerinden de maaş hesaplaması yapılabilmektedir.

Özgür Zaman PDKS yazılımları her işletmenin yapısına göre düzenlenebilen esnek yazılımlardır. İşletmenin kurumsal işleyişine özel ayarlamalar ile personele ait veriler personel takip programı ile elde edilir. Bu verilerin elektronik ortama girişi için insan gücüne gerek duyulmaması, sistemin aksamadan işlemesi ve personelle ilgili çalışma performansının düzenli olarak kayıt altına alınması anlamına gelir. 

Özgür Zaman PDKS yazılımları, ürün geliştirme takımlarımız tarafından orijinal biçimde geliştirilir ve ihtiyacınıza uygun bir şekilde sistemlerinize entegre edilir.

WebPDKS

StartUP PDKS

ÖzPer PDKS

Özgür Zaman Takip Yazılımları

Özgür Zaman yazılımları ile takip ve kontrol sisteminizi daha kolay ve verimli hale getirebilirsiniz.

 • Yemekhane Takip ile yemekhane ve kantin girişlerini kontrol altına alabilirsiniz. Personel ve misafirleriniz yemekhane girişlerinde kurulan turnike ve biyometri özellikli geçiş kontrol cihazları ile alanlara yetkileri dahilinde giriş yapabilirler. Yemekhane takip yazılımı sistemi personelinize günlük, haftalık veya yıl boyunca yemek hakkı atamanıza olanak verir.
 • Öğrenci Takip ile tüm giriş çıkış hareketleri online olarak sisteme işlediğinden anlık olarak hareketleri takip edebilirsiniz. Okulun haftalık,aylık ve yıllık eğitim öğretim planlaması yapılabilir. Biyometri teknolojisi ile öğrenci, öğretmen,personel giriş çıkışları kontrol edilebilir. 
 • Üye Takip ile tesislerin giriş alanları biyometri, kart okuyucular ve turnike sistemler ile denetim altına alınır. Müşteriye tanınan yetkiler (saat,tarih,bölüm,.) dahilinde giriş/çıkış kontrolleri elektronik ortamda yapılır.
 • Lavabo Takip Sistemin amacı insanların yaşantısını kısıtlamak değil, iş verimliliğini artırmak, çalışma dışında geçen zamanı asgariye indirgemektir. Lavaboların kontrol altına alınması istenen bölümlerin girişlerine monte edilen proximity veya mifare (yaklaşım tipi) okuyucular ile turnike veya kapılar denetim altına alınır.

PDKS Giriş - Çıkış Terminalleri

PDKS Donanımları, çalışanların çalışma alanına girerken veya çıkarken kendilerini tanımlamaları ve çalışma saatlerini kaydetmeleri için kullanılan terminallerdir. Günlük dilde geçiş kontrol sistemleri olarak da ifade edilebilir. Genellikle giriş ve çıkış alanlarında duvar yada turnike üzerine monte edilir; bu sayede turnike ve kapı kontrolünü de sağlar. Bu uygulama personel turnike sistemleri olarak bilinmektedir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve en sağlıklı çalışan donanımlar; PDKS Yazılımına online veri aktarabilen, biyometrik (Yüz tanıma ve parmak izi tanıma) ve RFID teknolojilerine sahip yüksek güvenlikli terminallerdir.

PDKS yazılımına veri aktarmanın yanında biyometrik kimlik doğrulaması da yaptığı için güvenlik açısından da önemli bir bariyerdir. Terminaller sayesinde gizlilik ve güvenliğin kritik önem taşıdığı noktalara izinsiz girişler denetlenir.

Özgür Zaman PDKS terminalleri, 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanuna (KVKK) UYUMLU “TEMPLATE ON CARD” özelliklidir.

Yüz Tanıma Cihazları ile Sağlıklı Bir İşyeri Ortamı Oluşturun – dokunmasız, hijyenik yüz tanıma zaman kontrol sistemi.

COVID-19 ve gelecekte işletmeler üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle şirketler, çalışanların zamanını ve katılımını yönetme yöntemlerini ve çalışanlarının işe giriş ve çıkışlarını değiştiriyor. Çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumaya yardımcı olan değişiklikler dünya genelinde de onaylanarak kullanılıyor. Dokunmadan, temassız yüz tanıma sistemlerini kullanarak işyerinde hijyen protokollerini geliştirin.

Yüz tanıma cihazları, çalışanların işe giriş çıkış zamanlarını takip etmek için en modern çözümdür. Biyometrik terminaller altında gruplanan yüz tanıma sistemi aynı zamanda opsiyonel olarak RFID kart okuyucu özellikleri de taşımaktadır. Bu sayede hem yüz tanıma, hem parmak izi, hem de kart okuyucu özelliklerini tek bir terminalde kullandırabilirsiniz.

Çalışanlarınızın işe giriş çıkışlarını kaydetmek için biyometri kullanmak, mevcut en doğru ve uygun maliyetli çözümdür. Parmak izi takip cihazları şu anda zaman ve katılım için en popüler biyometrik cihazlardandır.

Parmak izi personel takip sistemi olarak nitelendirilebilecek bu modern cihazlar, personellerinizi tanımlamak için benzersiz parmak izlerini kullanır. Sonrasında kişilerin parmak izleri benzersiz birer şablonlara dönüştürülür. Veri tabanında depolanan, çalışanlarınızın geride bıraktığı gerçek parmak izi değil, PDKS sistemi tarafından üretilen bu şablonlardır. Parmak izi okuyucu sisteminde çalışanlarınız giriş ve çıkış yaptıklarında, kimliklerini doğrulamak için parmaklarını okuyucuya yerleştirmeleri yeterlidir.

Geç kalma, erken çıkma ve kişilerin birbiri yerine kart okutmaları ile mücadele etmek adına personel devam kontrol sistemleri arasında en etkin yöntem olan biyometrik zaman kontrol saatleri, çalışanlarınızın işe her gittiklerinde giriş çıkışlarını kolaylaştırır. 

RFID Kart ve Kare Kod Okuyucu terminaller, alan erişimine izin vermek ve varış zamanını kaydetmek için personelin RFID Kimlik Kartını kullanır

Kart okuyucu cihazlar Mifare 13.56 Mhz, Proximity 125 Khz gibi farklı frekanslarda RFID teknolojilerini taşır. Kamera ve fotoğraf çekme özelliği sayesinde personel kartları arasından kimin kart okuttuğu raporlardan görüntülenebilir. Halk dilinde bu sisteme kartlı geçiş sistemi de denilmektedir.

Güvenlik, bugün dünyada halen güncelliğini koruyan bir endişe kaynağıdır. Şirketler, değerli bilgilere erişen bilgisayar korsanlarından, insanların ve mülklerin güvenliğini tehdit eden davetsiz misafirlere kadar, daha sağlamlaştırılmış bir güvenlik ihtiyacının farkındadır. 

Binaların ve tesislerin fiziksel güvenliğini iyileştirmek için en iyi seçeneklerden biri, çalışan ve ziyaretçi erişimini kontrol etmek için genellikle turnikelerin kullanılmasıdır.

Özgür Zaman PDKS ve Geçiş kontrol cihazlarının tamamı turnike sistemleri ile entegre çalışır. Sistemlerinize farklı tür ve özellikte turnike ve kapı kontrol donanımlarını kolaylıkla dahil edebilir ve güvenliğinizi arttırabilirsiniz.

Özgür Zaman PDKS terminalleri, 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanuna (KVKK) UYUMLU “TEMPLATE ON CARD” özelliklidir.

Yüz tanıma ve parmak izi tanıma sağlayan biyometrik cihazlarımız, başka yerlerde kullanılabilecek herhangi bir biyometrik veriye sahip değildir. Bir kullanıcının parmak izi veya yüzünün rastgele bir matrisi saklanır (tam tanımlanabilir bir tarama yerine). Bu veriler, başka herhangi bir cihaz türü tarafından okunamaz. Bu açıdan personel takip sistemi kişilerin özel verilerinin de güvenliği öncelikli olarak sağlanır.

Yüz Tanıma Cihazları

Yüz Tanıma ile PDKS

 • Günümüzde yüz tanıma, parola / kart kullanmaya, makinalara temasa gerek olmadan kişi tanımlaması yapabilen en kullanışlı, güvenilir ve kullanıcı dostu teknolojidir. Yüz tanıma sisteminin ve teknolojisinin ana algoritması 2 aşamadan oluşur – tanımlama ve doğrulama.
 • Yüz tanıma Cihazı ve teknolojisi günümüzde personel takip sistemi için kullanılan yaygın bir teknolojidir. Çalışanlar sadece kameraya bakar ve yüz tanıma programı yüzü bir saniyeden daha kısa sürede tanır. 

Parmak İzi Tanıma Cihazları

Parmak İzi Tanıma ile PDKS

 • Parmak izi teknolojisi son 10 yıl içinde en yaygın olarak kullanılan ve kuruluşlar arasında da en popüler biyometriktanıma sistemi olmuştur. 
 • Gelişen teknoloji ile birlikte parmak izli cihazlar da son derece güvenilirbir alt yapıya kavuşmuştur. 20 sene önce bilimkurgu filmlerinde aşinası olduğumuz parmak izi ile her yere erişme fikri, artık bugün kişisel telefonlarımızda, bilgisayarlarda, apartmanların ya da evlerin giriş kapılarında dahi günlük hayatın bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte sadece yüksek güvenlikli kurumlarda, özel laboratuvarlarda, kişilerin giriş ve çıkışlarının sınırlandırıldığı ortamlarda kullanılan parmak izi teknolojisi ve parmak izi cihazları, artık iş yaşamında personel takip sistemleri açısından en çok tercih edilen çözüm olmaktadır. Özgür Zaman’ın güvenilir parmak izi takip cihazları sayesinde siz de şirketinizin güvenliğini ve otomasyon sistemini
 • 21y.’a taşıyın!

RFID Kart Okuyucular

Kartlı ve Şifreli PDKS

 • Kartlı ve Şifreli Personel Takip Sistemi, 125 Khz proximity veya 13.56 Mhz mifare personel kartı kullanılarak ve buna bağlı kart okuyucu donanımlarının kullanımıyla yapılan personel kart okuma sistemidir. Kartlı giriş sisteminde aynı zamanda her personel için giriş şifresi tanımlaması da yapabilirsiniz.

 • Kart okuyucular ile turnike ve kapı kontrol yapmaya olanak sağlayan röleler bulunur. Kart okuma sistemi sayesinde kapı ve turnikelerden sadece yetkili personelin giriş çıkış yapmasını sağlayabilirsiniz.

Turnike Sistemi PDKS Entegrasyonu

Turnike Sistemleri

 • Turnike sistemleri kullanarak erişim güvenliğini ve giriş çıkış kontrolünü arttırın
 • Giriş ve çıkış kontrolünü yapmak istediğiniz alanların boyutlarına göre farklı turnike modelleri ve kombinasyonlarını tercih edebilirsiniz. 
 • Kart okuyucu, yüz tanıma, parmak izi ve diğer biyometrik geçiş kontrol üniteleri Turnikeler üzerine monte edilir. Yalnızca giriş yetkisi olan kişiler turnikelerden geçebilirler.