Startup Puantaj Yazılımı Nedir? | PDKS İnsan Kaynağı Yönetimi

Özgür Zaman StartUP PDKS ile

 • Puantaj cetveli hazırlık, imza ve işlenmesi süreçlerinde oluşan zaman kaybı engellenir.
 • Performans değerlendirme açısından çalışılan saatlerin ve ödenen ücretlerin takibi sağlanır.
 • Günlük personel listesini görebilmeyi, mesaiye geç gelen personelin ise puantörlük açısından raporlanmasını sağlar.
 • Dijital ik süreçlerinde devlet düzenlemelerine tam uyum sağlar.
 • İnsan kaynağı yönetimi açısından personel giriş ve çıkışlarının hızlı ve doğru yapılmasına yardımcı olur. Gizlilik ve güvenliğin kritik önem taşıdığı noktalara izinsiz girişler denetlenir.
 • Yalnızca bilgisayar üzerinden değil, insan kaynakları departmanınıntelefon veya tablet üzerinden de personel takibi yapabilsine olanak verir.

PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemleri) kurumlarda bütün çalışanları etkileyen temel bir İK sürecidir. Bordro hazırlanması için gereken kritik verileri hazırlar ve ilgili programlara aktarır.

Personelin işe giriş çıkış saatleri, mesaileri ve izinleri gibi devamlılığıyla ilgili bilgiler PDKS ile sağlıklı bir şekilde tutulur. Böylece ay sonunda puantaj ve buna bağlı maaş hesapları kolaylıkla yapılır. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda kısa sürede geri dönük verilere hemen ulaşılabildiği için puantaj takibi rahatlıkla ve pratik bir şekilde yapılabilir.

PDKS; çalışanların çalışma saatlerinin, geç varışların, erken çıkışların, molalarda harcanan zamanın ve devamsızlığın takip edilmesini sağlar. Genellikle çalışanlara çalışılmayan süre için ödeme yapmaktan kaynaklanan fazla ödemeleri azaltarak işçilik maliyetlerini kontrol etmeye yardımcı olur. Transkripsiyon, yorumlama hatalarını ve kasıtlı hataları ortadan kaldırır. Hatalı bilgi girişlerine engel olunarak yasal risk en aza indirilir.

Personel devam kontrol sistemleri yazılım ve donanım olmak üzere iki kısımdan oluşur. Yazılım kısmı işletmelerin çalışma yapısına entegre edilen, muhasebe programlarıyla uyumlu elektronik ortamda personele ait verilerin raporlandığı programdır. Donanım kısmı ise yazılım ile bağlantılı çalışan parmak izi, yüz tanıma ve kart okuyucu gibi PDKS cihazlarıdır.

Puantaj, bir işletmede çalışanların saat ya da gün bazında çalışma sürelerinin kayıt altında tutulması ve raporlanmasıdır.

PDKS Yazılımı, parametrelerin tanımlanmasıyla oluşturulan günlük çalışma şablonları yardımıyla, personelin giriş-çıkış hareketlerini değerlendirerek, günlük puantajları kişiler bazında hesaplar.

Ay sonunda oluşturulan aylık puantajlarda; kişilerin aylık puantaj toplamları bulunur ve bunlar bordro hazırlanması amacıyla kullanılır.

PDKS Yazılımında maaş hesaplama özelliği mevcuttur. PDKS terminallerinden elde edilen giriş-çıkış verileri ile puantaj raporları hazırlanır ve personellerin maaşları hesaplanır. Hesaplanan maaş bir bordro programınınkinden farklıdır ve bordro parametreleri yoktur. Bu sebeple, hesaplanan maaş “net maaş” olarak da adlandırılır.

 

PDKS Yazılımı, yaygın kullanılan bordro ve muhasebe programları ile uyumlu çalışır. Maaş hesaplamak için ihtiyaç duyulan puantaj verileri yazılım tarafından programlara otomatik olarak aktarılır. Saat ve gün verilerini parasal birime (yani maaşa) dönüştüren süreç bordro programında tamamlanır.

İster personel takip sistemi ister geçiş kontrol sistemleri olarak adlandırılırsın PDKS’nin (personel devam kontrol sistemleri) şirketlere sağladığı belli başlı faydalar ve matematiğe dökülebilecek avantajlar vardır. 21yy.’ın en teknolojik donanımlarının kullanıldığı parmak izi, yüz tanıma ve kartlı geçiş sistemlerinin farkı kısa sürede insan kaynağı departmanları tarafından hissedilirken, işletmelere de orta ve uzun vadede farklı katkılar sunmaktadır. Personel devam kontrol sistemleri,

 • Bordro süreçlerini otomatikleştirir
 • Bordro, İnsan Kaynakları ve Muhasebe programları ile kolay entegrasyon kurulur
 • Puantaj cetveli hazırlık, imza ve işlenmesi süreçlerinde oluşan zaman kaybına engel olur.
 • Personel takip sistemi aracılığı ile çalışılan saatlerin ve ödenen ücretlerin takibi sağlanır
 • Günlük personel listesini görebilmeyi, mesaiye geç gelen personelin ise raporlanmasını sağlar
 • PDKS sistemi devlet düzenlemelerine tam uyum sağlar
 • Personel giriş ve çıkışlarının hızlı ve doğru yapılmasına yardımcı olur. Geçiş kontrol sistemleri sayesinde gizlilik ve güvenliğin kritik önem taşıdığı noktalara izinsiz girişler denetlenir
 • PDKS programı yalnızca bilgisayar üzerinden değil, telefon veya tablet üzerinden de personel takibi yapabilmenizi imkan verir.
 • START-UP PDKS programı tamamı Türkçe olup, kullanımı son derece kolaydır.
 • Yazılım tamamı Özgür Zaman firması bünyesinde geliştirilip, günün şartlarına göre güncellenebilir.
 • Her türlü muhasebe programına adaptasyonu mümkündür.
 • START-UP PDKS tüm işletim sistemleri ile uyumludur.( Win. 98 – ME – XP-WinVISTA )
 • Yazılımda iki ayrı yedekleme sistemi ile güvenlik ön planda tutulmuştur.
 • Silinmediği sürece işten ayrılan personel dahil tüm geçmiş verilere ulaşılabilir.
 • Program SQL tabanlı olup SQL server üzerinde çalışabilir.
 • Sınırsız sayıda izin tipi tanımlanabilir.
 • Performans değerlendirme açısından gece zammı ve erken gelme mesaisi dahil olmak üzere 5 farklı oranda mesai tanımı yapılabilir.
 • Sınırsız sayıda BÖLÜM,BİRİM ve DEPARTMAN oluşturulabilir.
 • Personel çıkışlarını geçici kapatma ile pasifsize edebilir bu sayede geçmiş bilgilerine sürekli ulaşabilir.
 • Geçmiş döneme ait bordro verileri personel carisinde tutulduğundan istenildiğinde eski maaş bilgilerine ulaşmak mümkün olur.
 • Program iç kapılara (lavabo-yemekhane vb.) takılan cihazlar ile iç kapı kontrolünü de sağlayarak çalışma dışı süreyi hesaplayabilmektedir.
 • Plan takvimi ile çalışma şeklini aya göre değiştirebilir, resmi tatil takvimini önceden planlayabilirsiniz.
 • Telafi çalışması yaptırabilir mesai ödemelerini telafi izinleri ile denkleştirebilirsiniz.
 • Ziyaretçi takip modülü ile firmaya gelip-giden ziyaretçileri kayıt altında tutabilirsiniz.
 • Yıllık izinlerinizi işe giriş tarihine göre veya manuel belirteceğiniz hak edişlerden düşerek kullanılan ve kalan yıllık izin raporları alabilirsiniz
 • Dijital insan kaynakları yönetimi açısından program değişken vardiyaları da otomatik olarak yakalayabilir.
 • Maaşlarda yuvarlama yaparak bozuk para problemini ortadan kaldırır.
 • Maaş, Avans, Ek Kazanç ve Kesinti gibi parasal değerleri toplu şekilde belli miktar yada oranda (%) ekleyebilir ve değiştirebilirsiniz.
 • Rapor dizaynları esnek olup tüm raporların EXCEL,WORD,HTML ve PDF aktarımı mümkün olmaktadır.
 • Program çok kullanıcılı olup her kullanıcı için ayrı yetkilere sahip şifreleme sistemi oluşturabilir.
 • Kart basmayı unutan personelin giriş-çıkış hareketlerine elle müdahale yapılabilir.
 • Personelin maaş veya mesaisine itirazı durumunda detaylı bordrosunu çıkararak toplamların ayrıntılarını görebilirsiniz.
 • START-UP pdks yasal çalışma sistemlerine ( haftalık 45 saat üzeri mesai , aylık 225 saat üzeri mesai vb. ) uyumludur.
 • Serbest çalışma sistemine bağlı aylık saat üzerinden maaş hesabı yapılabilir.
 • Yazılımda kullanım kolaylığı ön planda tutulmuş olup, kullanıcı hatalarına karşı yazılımsal tedbirler alınmıştır.
 • Personel özlük hakları açısından çalışan gün toplamı üzerinden YEMEK ve YOL hak edişlerini hesaplayabilirsiniz.
 • Resmi ve Gayriresmi hak edişleri iki ayrı şirket üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Resmi hak edişlerin ödendiği banka hesap numaralarını kaydederek banka ödeme raporu alabilir,WORD çıktısı ile talimat geçebilirisniz.
 • Tam gün devamsızlık ve eksik çalışma ile geç gelme ve erken çıkmalara ceza uygulayabilirsiniz.
 • Programın tüm menülerin de hareketli satır başlıkları ve grid özelleştirme ile dilediğiniz sayfa düzenini oluşturabilir ve çıktısını alabilirsiniz.
 • Esnet parametre yapısı ile her türlü çalışma varyasyonunu uygulamak mümkün olmaktadır.
 • Otamatik vardiya yakalama ve değişken gün dönüm saati özelliği ile tek terminalle giriş ve çıkış hareketlerini doğru alanlara yazdırmak mümkündür.
 • ADSL üzerinden port yönlendirmesi yaparak internete çıkabilen her pc den program veritabına ulaşmak mümkündür.
 • Giriş-çıkış hareketlerine elle yapılan müdaheleleri nihai yönetici onayına sunabilir bu sayede kontrolsüz müdahelenin önüne geçmiş olursunuz.
 • Tüm operatörlerin çalışmaları program tarafından saklanmaktadır.
 • Personel devamını kolay takip açısından geç kalmaları ve erken çıkmaları farklı renklerde gösterir.
 • Esnek raporlama ile istenilen kriterlerde rapor alma imkanı sağlar.
 • Grafiksel İK raporları ile firmanızın aylık yada yıllık bazda personel ödemeleri istatistiğini çıkarabilirsiniz.
 • Belli kriterler belirleyip bunların oluşması durumunda personele otomatik SMS gönderebilirsiniz.
 • Tüm raporlamaları önceden tanımlanmış yada yeni tanımlamak istediğiniz adreslere insan kaynakları departmanı olarak mail atabilirsiniz.
 • PDKS Donanımları, çalışanların çalışma alanına girerken veya çıkarken kendilerini tanımlamaları ve çalışma saatlerini kaydetmeleri için kullanılan terminallerdir. Günlük dilde geçiş kontrol sistemleri olarak da ifade edilebilir. Genellikle giriş ve çıkış alanlarında duvar yada turnike üzerine monte edilir; bu sayede turnike ve kapı kontrolünü de sağlar. Bu uygulama personel turnike sistemleri olarak bilinmektedir.
 • Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve en sağlıklı çalışan donanımlar; PDKS Yazılımına onlineveri aktarabilen, biyometrik (Yüz ve parmakizi tanıma) ve RFID teknolojilerine sahip yüksek güvenlikli terminallerdir.
 • PDKS yazılımına veri aktarmanın yanında biyometrik kimlik doğrulaması da yaptığı için güvenlikaçısından da önemli bir bariyerdir. Terminaller sayesinde gizlilik ve güvenliğin kritik önem taşıdığı noktalara izinsiz girişler denetlenir.
 • Özgür Zaman PDKS terminalleri, 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanuna (KVKK) UYUMLU“TEMPLATE ON CARD” özelliklidir.

Yüz Tanıma ile PDKS

 • Günümüzde yüz tanıma, parola / kart kullanmaya, makinalara temasa gerek olmadan kişi tanımlaması yapabilen en kullanışlı, güvenilir ve kullanıcı dostu teknolojidir. Yüz tanıma sisteminin ve teknolojisinin ana algoritması 2 aşamadan oluşur – tanımlama ve doğrulama.
 • Yüz tanıma Cihazı ve teknolojisi günümüzde personel takip sistemi için kullanılan yaygın bir teknolojidir. Çalışanlar sadece kameraya bakar ve yüz tanıma programı yüzü bir saniyeden daha kısa sürede tanır. 

Parmak İzi Tanıma ile PDKS

 • Parmak izi teknolojisi son 10 yıl içinde en yaygın olarak kullanılan ve kuruluşlar arasında da en popüler biyometrik tanıma sistemi olmuştur. 
 • Gelişen teknoloji ile birlikte parmak izli cihazlar da son derece güvenilir bir alt yapıya kavuşmuştur. 20 sene önce bilimkurgu filmlerinde aşinası olduğumuz parmak izi ile her yere erişme fikri, artık bugün kişisel telefonlarımızda, bilgisayarlarda, apartmanların ya da evlerin giriş kapılarında dahi günlük hayatın bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte sadece yüksek güvenlikli kurumlarda, özel laboratuvarlarda, kişilerin giriş ve çıkışlarının sınırlandırıldığı ortamlarda kullanılan parmak izi teknolojisi ve parmak izi cihazları, artık iş yaşamında personel takip sistemleri açısından en çok tercih edilen çözüm olmaktadır. Özgür Zaman’ın güvenilir parmak izi takip cihazları sayesinde siz de şirketinizin güvenliğini ve otomasyon sistemini 21. yüzyıla taşıyın!

Kartlı ve Şifreli PDKS

 • Parmak izi teknolojisi son 10 yıl içinde en yaygın olarak kullanılan biyometrik tanıma sistemi olmuştur. 
 • Gelişen teknoloji ile birlikte parmak izli cihazlar da son derece güvenilir bir alt yapıya kavuşmuştur.

Turnike Sistemleri

 • Turnike sistemleri kullanarak erişim güvenliğini ve giriş çıkış kontrolünü arttırın
 • Giriş ve çıkış kontrolünü yapmak istediğiniz alanların boyutlarına göre farklı turnike modelleri ve kombinasyonlarını tercih edebilirsiniz. 
 • Kart okuyucu, yüz tanıma, parmak izi ve diğer biyometrik geçiş kontrol üniteleri Turnikeler üzerine monte edilir. Yalnızca giriş yetkisi olan kişiler turnikelerden geçebilirler. Bu sayede kartlı giriş sisteminin güvenlik seviyesi de arttırılmış olur.

Özgür Zaman PDKS terminalleri, 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanuna (KVKK) UYUMLU “TEMPLATE ON CARD” özelliklidir.

 

Yüz tanıma ve parmak izi tanıma sağlayan biyometrik cihazlarımız, başka yerlerde kullanılabilecek herhangi bir biyometrik veriye sahip değildir. Bir kullanıcının parmak izi veya yüzünün rastgele bir matrisi saklanır (tam tanımlanabilir bir tarama yerine). Bu veriler, başka herhangi bir cihaz türü tarafından okunamaz. Bu açıdan personel takip sistemi kişilerin özel verilerinin de güvenliği öncelikli olarak sağlanır.

Yüz Tanıma Cihazları

Parmak İzi Tanıma Cihazları

RFID Kart Okuyucular

Turnike Sistemleri