Özgür Zaman Kontrol Sistemleri

Lavabo Takip Yazılımı

Lavabo Takip Yazılımı Nedir?

Personel takip sistemlerinin bir tamamlayıcısı olarak tasarlanan Lavabo Takip Yazılımı en basit tabiriyle personelin mesai saatleri içerisinde lavabo kullanım aralıklarını takip etmeye yarayan ve olası gerekli durumlarda düzenleme yapmaya olanak veren bir yazılım ürünüdür. Özellikle yoğun kalabalık personelin çalıştığı, sirkülasyonun yüksek olduğu ofislerde, iş merkezlerinde ve firmalarda çalışanların mola ihtiyaçlarını kullanırken belli kriterlerin takip edilmesinin çerçevesini çizer. Tuvalet sistemleri olarak da bilinen lavabo takip yazılımları işverenlerin çalışanlara uyguladığı bir kısıtlama olarak görülmemeli, tanımlı regülasyonlar çerçevesinde ofis ortamının ve ortak alanların kullanımına yönelik geliştirilmiş bir teknoloji olarak ele alınmalıdır. 

Özgür Zaman Personel Devam Kontrol Sistemi uygulamalarına entegre olarak çalışan Lavabo Takip Yazılımı, tüm işleyişlerim elektronik ortama aktarılarak, bireylerin üzerinden personel takip sisteminin yükünün azaltılmasını sağlar. Bu dönüşüm aynı zamanda süreçlerin dijitalleştirilmesine de olanak verir.

Lavabo Takip Yazılımının Özellikler

 • Ofis çalışanlarının ya da ilgili kişilerin ofis lavabo ve tuvaletlerinde fazladan zaman harcamasının önüne geçme amacıyla kurulan sistemler olan Özgr Zaman Lavabo Takip Yazılımı’nın bazı özellikleri şu şekildedir: 

  • Kişilere lavaboyu kullanmak üzere günlük zaman veya günlük hak tanımlanabilir. 
  • Kişilerin gün içinde ne kadar süreyle lavaboda kaldığı veya lavaboya kaç kez gittiği takip edilebilir.
  • İşletmelerde yüksek oranda olumlu olarak geri dönüş sağlayan bir sistemdir.
  • Lavaboların kontrol altına alınması istenen bölümlerin girişlerine monte edilen proximity veya mifare (yaklaşım tipi) okuyucular ile turnike veya kapılar denetim altına alınır. Bir anlamda geçiş sistemleri üzerinden entegrasyon sağlanır. 
  • Kişilere tanınan yetkiler (saat, tarih, bölüm vb.) dahilinde giriş/çıkış kontrolleri elektronik ortama aktarılarak insan faktörü olmadan rahatlıkla takip edilebilir.

Tuvalet Takip Sistemi Neden İhtiyaç Duyulur?

Yurtdışında da pek çok ülkede kullanılan tuvalet takip sistemin amacı insanların veya çalışanların yaşantısını kısıtlamak değil, işyerindeki düzeni sağlamak, çalışma dışında geçen zamanı regüle etmek ve nihayetinde verimliliğini korumaktır. 

Günümüzde ofislerdeki öğlen yemeği molası, kahve ve sigara aralıkları, ihtiyaç molaları vb. düzenekler  hem iş kanunları kapsamında belirlenir hem de işveren ile personel arasında yapılan iş akdine göre gerçek hayatta düzenlenebilir. Bazı firmalar iş akitlerinde bu mola saat aralıklarına net biçimde yer verirken, bazı firmalar işveren – personel ilişkisi çerçevesinde sözlü olarak uygulama gerçekleştirebilirler. Nihayetinde ister yazılı, ister sözlü olsun mesai saatlerinin ofis çalışma ortamında en başından belirlendiği gibi kullanılması çalışanın sorumluluk alandadır. İşveren de personelin güvenliğini, çalışma ortamı rahatlığını, çalışanlar arasında hakkaniyeti vb. durumları olması gerektiği gibi sağlamakla yükümlüdür. Tuvalet Takip Sistemi bir çalışanın günlük hijyen ihtiyacını gidermesini ölçmekten ziyade bu ve benzeri sözlü ya da yazılı sözleşmelere ne kadar uyulduğunun her kesim açısından ölçmek adına tercih edilmektedir. 

Personel giriş çıkış kart okuyucu sistemi ile takip edilen lavabo takip sistemleri bireylerin sağlık hijyen ihtiyaçlarını, kişisel gereksinimleri takip etmeyi değil, çalışan topluluğu içerisinde belirli kaideleri bir arada tutmayı hedeflemektedir. Örneğin 15 kişilik bir ofiste 13 kişi günde 3 kere tuvalet takip sistemini, belirli sürelerle kullanırken, 2 çalışan -herhangi bir sağlık mazereti olmaksızın, keyfi biçimde- 13 personelin 2 katı kadar lavabo-tuvalet alanında zaman geçiriyorsa, bu kişiler aynı ofisi paylaştıkları iş arkadaşlarının da çalışma düzenleri üzerinde haksızlık yaratmaktadırlar.  Firmanın iş vereni fiziki olarak ofis ortamında yer almıyor ve süreçlerden herhangi bir şekilde haberdar edilmiyorsa, bu haksız zaman kullanımı en çok diğer ofis çalışanlarını rahatsız edecektir. 

Aynı örnek üzerinden ilerlediğimizde, bu iki personelin mola ve mesai takibinin bir üst amirleri tarafından manuel olarak takip edilmesi, 3. bir çalışana ekstra iş yükü olarak bindirilmektedir. Bu süreçlerin takibi, dahası düzgün raporlanması hem gereksiz iş yükü olarak karşımıza çıkar hem de bireyler arası ilişkiler, insani faktörlerden dolayı olumsuz yönde etkileyebilir. 

Takip cihazı sistemleri sayesinde işlevsel hale gelen Lavabo Takip Yazılımı ofis personelleri arasındaki eşit olmayan zaman/mola kullanımını denetim altına alırken, sistemin elektronik ortama taşınması süreçlerdeki insani faktörleri de minimuma indirmek açısından tercih edilmektedir. 

Lavabo Takip Yazılımının Personel Açısından Hassasiyeti

Personel devam kontrol sistemlerinin bir parçası olarak işlev gören lavabo takip yazılımları kullanıcılara sağladığı geniş uyarlanabilirlik ile lavabo/tuvalet ihtiyacına normal şartlardan daha fazla ihtiyaç duyan personele de esneklik sağlar. Örneğin hamileler, prostat, iltihap vb. gibi sağlık problemleri nedeniyle sıklıkla tuvalete gitme ihtiyacı duyan çalışanlar, adet döneminde olan kadın çalışanlar gibi sağlık nedeniyle lavabo ve tuvaleti daha sık kullanan çalışanlara uygun atamalar Tuvalet Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu kişisel verilerin hassasiyetle korunması da lavabo takip yazılımını kullanan idari personel tarafından gerçekleştirilebilir.

Özgür Zaman Lavabo Takip Yazılımı Fiyatları

Özgür Zaman markasının kalitesini taşıyan lavabo takip yazılımları kartlı giriş sistemlerine entegre çalışmasıyla fiyatlandırmalar açısından da avantajlı ürünlerdir. 

Tuvalet turnike fiyatları ya da lavabo takip yazılımı fiyatları ürünü kullanacak firmanın sistemine, tuvalet istasyonu sayısına göre farklılık gösterebilir. Tuvalet takip programı fiyatlarına dair detaylar için Özgür Zaman firmasının uzman ekipleri ile iletişime geçebilir, sisteminize en uygun çözümü öğrenip uygulamaya geçebilirsiniz.

Yüz Tanıma Cihazları

Parmak İzi Tanıma Cihazları

RFID Kart Okuyucular

Turnike Sistemleri