PDKS Sistemi Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Açılımı Personel Devam Kontrol Sistemi olan PDKS uygulaması, bir kurumda görevli personelin devamlılığını ölçmenin yanı sıra fiziki koşulların güvenliğini de destekleyen bir tür entegre yazılım ve donanım sistemleri bütünüdür. PDKS sisteminde temel amaç firmaya giren çıkan kişi ve bireylerin tüm faaliyetlerini donanımlar aracılığı ile takip edip, dijital ortama aktarmaktır. Bu sayede çalışanların aktiviteleri dijitalleştirilir ve raporlamalar için ölçeklendirilebilir hale gelir. “PDKS Nedir?” sorusunun cevabını kısaca özetledikten sonra PDKS Sisteminin Avantajlarına farklı başlıklarda değinebiliriz. 

Personel Takip Programı Neden Kullanılır?

 

PDKS giriş çıkış bilgileri ve bunlara bağlı olarak gerektiğinde girilen izin talepleri ya da fazla mesailer personel takibinin bir parçası olarak kabul edilir. Çünkü bu datalar çalışanların gerçekte ne zaman ofiste veya diğer çalışma alanlarında olduklarına dair yöneticilere eş zamanlı bir veri sağlar. 

 

PDKS Sisteminin İdareciler Açısından Avantajları 

 

Personel giriş çıkış takip sistemi, ilk aşama güvenliğin yanı sıra temel IK süreçleri ve yöneticilerin operasyonları takip etmesi açısından da şirketlere fayda sağlar. Doğru çalışan bir personel devam kontrol sistemi sayesinde verimlilik sorunlarını tespit edilebilir ve bu sorunlar daha büyümeden, aksamalara yol açmadan düzeltilebilir. 

Personel giriş çıkış takip sistemi, çalışanların herhangi bir zamanda nerede olduklarını takip ederek yönetici kademesinin çalışma ortamındaki düzeni daha net görmesini sağlar. 

 

İdareciler çalışanları sistem üzerinden rutin olarak takip edebildiklerinde, hangi işin gerçekleştirildiğini ya da gerçekleştirilemediğini belirlemek ve gerekli durumlarda verimliliği artırmak için günlük rutinlerde değişiklik yapmak mümkün olur. Bu da aksiyon planlarının daha hızlı alınmasını, gerekli rotasyonların daha seri yapılmasını sağlar. Örneğin, kartlı geçiş sistemlerinin kullanıldığı bir personel takip yazılımı sayesinde bir personel göreli olduğu departmanda iş süresinden daha uzun zaman harcamak zorunda kalıyorsa, fakat bu kendisinden hariç dış etkenlerden ya da başka bir personelin yanlışından kaynaklanıyorsa pdks sistemi sayesinde bu aksaklık kümülatif biçimde yığılmadan ve büyümeden tespit edilip sorunun kaynakları hızla çözümlenebilir. 

 

PDKS sistemleri genel işleyişte sorun tespiti açısından tahmin edilenden çok daha fazla veri ve imkan sunar. Bir diğer örnekte, firmada fiziki bir hasar, kayıp ya da hırsızlık benzeri bir durum olduğunda ya da herhangi bir güvenlik açığı yaşandığında, iletişime geçilmesi ya da bilgisine başvurulması gereken personel bellidir. Çünkü personel takip cihazı sayesinde, belirli saatlerde o fiziki alana giren çıkan kişiler rahatlıkla tespit edilebilir. Güvenlik önlemi açısından avantaj sağlayan PDKS sistemlerinin bir başka ek güvenlik uygulaması ile birleştirilmesi de her zaman tavsiye edilir. 

 

Personel Giriş Çıkış Sisteminin Temel IK Pratikleri Açısından Avantajları 

 

Temel İK pratikleri içerisinde, yer alan işe alım ve başlangıç, sosyal haklar, ücretlendirme, çalışan izinlerinin ve raporlarının takibi, çalışan verilerinin depolanması ve bunlara bağlı politikaların oluşturulması temel İK işlevlerine dahildir. 

 

PDKS sistemi , günlük ve aylık personel takibi için firmalara dijitalize edilmiş bir kontrol alanı sunar. Muhtemel insani hataları minimum düzeye indirgeyerek güvenli bir sistemin oturtulmasını sağlar. personel takip cihazı ile yapılan giriş çıkışların fiziki araçlarla kaydedilmesinin yanı sıra pdks yazılımı sayesinde personellerin basılı evraklarındaki tüm verileri dijital ortama aktarılarak, günlük rutinleri ile tam bir entegrasyon sağlanabilir. Bu bağlamda temel IK pratikleri ile personel devam kontrol sistemleri uyumlu biçimde çalışır. 

Bu noktada personel devam takip sistemi temel İK ile bir arada işler. bulunmalıdır. İşe alma ve işe alma gibi işlevler personelin özlük haklarının takibi için hayati önem taşırken, çalışan katılımı ve izin taleplerinin takibi temel İK için elzemdir. Çalışanların iş rutini içerisindeki akışları takip edildiğinde, kuruluş çapında iletişim çok daha kolay kurgulanır. Bu kolaylıklar sayesinde, temel İK verilerinin derlenmesi ile verimlilik artar, düzenlemelere uyum sağlanır ve sonuç olarak İK profesyonellerinin zamanından tasarruf sağlanabilir.

 

Personel takip yazılımı, sistemleri otomatikleştirerek çalışanların ve onların verilerinin birkaç dosyalama hareketiyle bulunmasını sağlar. Bu, sonraki eğitim adımlarını oluşturmak, çizelgeler oluşturmak, projeleri atamak ve diğer birçok temel İK ve yönetim ihtiyacı için çalışan dosyaları arasında arama sürecini basitleştirir. Ayrıca personel giriş çıkış takip sistemi ile puantaj ve bordrolama süreçleri de otomatikleşerek kolaylaşır. Kişilerin yaptığı manuel veri girişindense, her hamlenin dijital ortama aktarıldığı sistemsel süreçler hem firmaların geriye dönük veritabanı oluşturmasını sağlar hem de gelecek projeksiyonlarına ışık tutar. 

 

Örneğin aşağıdaki çalışan verileri, personel programları kullanılarak kolayca izlenebilir ve yönetilebilir:

 

  • İstihdam Geçmişi
  • Tabii Olunan Hizmet Dökümü
  • Eğitim ve Lisanslar 
  • Ek Haklar
  • Tazminat ve Maaş Bilgileri
  • İzin Takibi ve Dökümleri
  • Fazla Mesai ve Primler 
  • Varsa Özel Sağlık Durumları
  • Acil İletişim Bilgileri

 

Personel Takip Sistemi Programının Çalışanlar Açısından Avantajları

 

Mesai takip programı ya da zaman kontrol sistemleri olarak da günlük dilde adlandırılan PDKS sistemleri ağırlıklı olarak işverenlerin lehine çalışıyormuş gibi algılanabilir. Öte yandan pdks sistemleri sadece işe geç kalma ya da izin günlerini değil, işe erken gelme, mesaiye kalma, tatil günlerinde çalışma gibi ek ödemelere tabii olabilecek süreçleri de aynı biçimde izleyerek kayıt altına alır. Öte yandan, personel takip programına kaydedilen veriler maaş hesaplaması için doğrudan kullanılmak zorunda değildir; firmaların ve işverenlerin insiyatifine bağlı süreçler yürütülebilir. Fakat her görevli personelin giriş-çıkış kaydının tutulması ve molalar, gün içerisindeki izinler vb. durumlarının mesai pratikleri içinde otomatik olarak kontrol edilmesi çalışanlar arasındaki hakkaniyeti de sağlayacaktır. 

 

Örneğin, 15 dakikalık sigara molasını sistematik olarak sürekli uzatan, sarkıtan personel ile, dakik biçimde çalışıp mesaisini teslim eden personelin otomatik biçimde tespit edilmesi, çalışanlar arasında bireysel hak arayışının da önüne geçer. Giriş-çıkışların gerektiğinde sistemden sıkı biçimde takip edilebilmesi, aradaki farkın kolay görülmesini da sağlar. Ayrıca zaman cetveli açısından haksızlığa uğradığını hisseden çalışanın suçlu gördüğü bir başka çalışanı şikayet etmesine olanak bırakmadan, IK personeli ya da yetkili idareciler tarafından gerekli aksiyonların alınmasını sağlar. Sistemin bu şekilde işlemesi bireysel iç disipline de deste olur. Nihayetinde çalışanlarla hayat bulan ofis ortamları, belli kaideler çerçevesinde iş akışlarının yürütüldüğü, mesai saatlerinin sözlü ve yazılı sözleşmelerle bildirilip kayıt altına alındığı ve günün sonunda iş üretilmesinin beklendiği ortamlardır. Personel devam kontrolü sayesinde hem iş akışları hem de gerektiğinde bireylerin spesifik süreçleri takip edilip, suistimallere zemin hazırlanmasının önüne geçilir. 

 

Avantajlı PDKS Sistemi Fiyatları

 

Özgür Zaman PDKS sistemlerinin gözle görülür yararlarının yanı sıra pdks ücretleri açısından da sağladığı avantajlar bulunur. Firmanız için en iyi personel takip sistemini araştırıyorsanız, Özgür Zaman’ın uzman kadrosuyla hemen iletişime geçerek farklı pdks yazılımlarına ve donanımlarına dair detayları öğrenebilirsiniz. Birbirleriyle ve sizin halihazırdaki sisteminizle entegre çalışan uygulamalara dair detaylı bilgileri alanında uzman personelimizden detaylarıyla dinleyebilirsiniz. PDKS sistemi fiyatlarına dair özel teklif ücretlendirme teklifi almak için web sitemizdeki formu doldurabilir ya da telefon numaralarımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. 

Özgür Zaman sektördeki 30 yıllık tecrübesi ile PDKS sistemlerinde güvenli, ekonomik ve geri dönüşümü yüksek çözümler sunar.